ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MTP-MPO

  • MTP OM3 12Fibers ແລະ 24Fibers Connector

    MTP OM3 12Fibers ແລະ 24Fibers Connector

  • MTP OM3 loopbacks

    MTP OM3 loopbacks