Brev från ledningsgruppen

Fiberconcepts är ett privatägt kinesiskt företag som innoverar, designar och levererar exceptionella passiva och aktiva fiberoptiska lösningar.Med en stark ledningsgrupp erbjuder företaget en mängd kunskap och erfarenhet.

Fiberconcepts grundades 2006 och har utvecklats till en marknadsledare för nya fiberoptiska produkter.Bolagets aktieägargrupp har satsat betydande resurser på forskning och utveckling i mer än 10 år.Med mycket tålamod och uthållighet har företaget kunnat omdefiniera och positionera sig väl inom fiberoptikmarknaden genom sin innovation och design.

 

Idéer för ny produktutveckling börjar med att lyssna på företagets kunder som är en stor källa till marknadsinformation.Arbetet med deras utmaningar ger Fiberconcepts dess huvudsakliga syfte.

 

Fiberconcepts har alltid värdesatt produktion av kvalitetsprodukter.Den arbetar under strikta standarder som garanterar en hög nivå av felfri prestanda.Dess produkter är undersökta, utvecklade och gediget konstruerade.Att utforma och införliva detaljerade processer och procedurer gör det möjligt för företaget att upprätthålla sin höga kvalitetsstandard.

 

Fiberconcepts huvudkontor ligger i Shenzhen och dess produktionsanläggning finns också i Shenzhen.Denna unika geografiska positionering har gjort det möjligt för företaget att dra fördel av många marknader i världen.
Produktionsanläggningen är bemannad med mycket kompetenta medarbetare som ser till att våra produkter tillverkas på ett mycket kostnadseffektivt sätt.Att ha en liten gemenskapskultur har gjort det möjligt för gruppen att bli ett solidt team.

 

Fiberconcepts fortsätter att fungera och anamma en miljö av förändring till det bättre.Med detta som grund är företaget redo att bryta mark med utvecklingen av nya produkter som syftar till att tillhandahålla effektiv ny teknik till våra kunder i takt med att teknikbubblan utvecklas.